Услуги

Какво предлагаме

В най-общи линии, второ медицинско мнение се нарича случаят, в който друг лекар прави преглед на Вашето медицинско досие и предлага алтернативна диагноза и/или план за лечение. Ние в MediGuide правим крачка напред, като предлагаме четири продукта, които са взаимно свързани и се допълват.

Получаване на второ медицинско мнение


Второ медицинско мнение с MediGuide

Получаването на второ медицинско мнение се случва дистанционно. Това означава, че оценката на състоянието Ви се прави не само от един специалист, а от екип от експерти в различни области, които работят във водещи медицински центрове в световен мащаб. Тези центрове могат да се похвалят с изследователски постижения в областта на медицината, иновативни методи за лечение и цялостно качество на клиничните резултати.

Получаването на второ медицинско мнение по дистанционен път също така означава, че в случай, че се нуждаете от специализирана медицинска помощ на друго място, то няма да Ви се наложи да пътувате, ако имате проблем с подвижността или разстоянието.

Подходът ни е опростен, бърз и ефективен. Благодарение на него, в рамките на 10 дни, Вие ще получите пълен преглед на състоянието си и плана за лечение, базиран на най-новите достижения на медицината, без да Ви се налага да напускате комфорта на дома си. Искането и получаването на второ мнение не са свързани с допълнителни лични разходи. За да стартирате процеса се нуждаете само от едно безплатно телефонно обаждане.

Най–близо до точното лечение