O nas > Nasz zespół

Poznaj zespół MediGuide

Jako światowi liderzy w dziedzinie drugiej opinii medycznej, przyciągamy niezwykłych ludzi, którzy naprawdę wierzą, że przy wsparciu MediGuide powrócisz do zdrowia.

Paul M Vermeulen

Dyrektor zarządzający, MediGuide International
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu międzynarodowymi firmami ubezpieczeniowymi, Paul wnosi głębokie zrozumienie wszystkich aspektów tej branży. Przez całą swoją karierę, Paul mieszkał w różnych krajach na 4 kontynentach, będąc odpowiedzialnym za skomplikowane operacje biznesowe, zmiany strukturalne oraz startup-y. Po pracy na stanowiskach strategicznych i zarządczych w firmach takich jak AIG, ACE, Zurych Life, a ostatnio jako prezes i dyrektor generalny April International, Paul dołączył do MediGuide jako dyrektor zarządzający MediGuide Insurance Services International. W 2015 roku został mianowany dyrektorem generalnym Grupy.

Będąc odpowiedzialnym za wyniki grupy, Paul nadzoruje operacje MediGuide International, kieruje działaniami na rzecz rozwoju grupy na scenie międzynarodowej, zapewniając przywództwo taktyczne w organizacji.


dr Jonathan Wiesen

Główny Lekarz, MediGuide International
Dr Jonathan Wiesen jest pulmonologiem i lekarzem intensywnej opieki medycznej, wykładowcą, badaczem i pionierem w dziedzinie technologii medycznych oraz pasjonatem medycyny klinicznej i telemedycyny.

Absolwent Albert Einstein College of Medicine z wyróżnieniem w dziedzinie badań, dr Wiesen odbył staż z zakresu chorób wewnętrznych jak i pulmonologii i intensywnej terapii w klinice Cleveland Clinic, uzyskując dyplom nauczycielskich studiów wyższych. Jest również laureatem wielu nagród w dziedzinie nauczania i badań.

Jako założyciel i główny lekarz MediOrbis, przewodził opracowaniom przełomowych programów klinicznych w zakresie monitorowania i zarządzania chorobami przewlekłymi oraz świadczeniem zintegrowanych specjalistycznych usług medycznych. Ponadto pilotował rozwój globalnej sieci najlepszych lekarzy w celu świadczczenia usług telemedycznych spółki na całym świecie.

Obecnie dr Wiesen jest specjalistą pulmonologiem w centrum medycznym Soroka Medical Center uniwersytetu Ben Gurion University, gdzie kieruje Programem Ćwiczeń Krążeniowo-Oddechowych. Przez wiele lat doradzał firmom z branzy technologii medycznych, dokonywał ich oceny jak również zasiadał w zarządach wielu spółek specjalizujących się w ocenach klinicznych i due diligence. W grudniu 2019 roku dołączył do MediGuide International jako Drektor Medyczny firmy.


Kevin Thomas

Wice-prezes ds. operacji globalnych, MediGuide International
Kevin ma ponad 25 lat doświadczenia w firmach zajmujących się międzynarodowym assistance medycznym oraz administracją ubezpieczeń, obsługując klientów w Afryce, Europie, Azji i obu Amerykach.

Przed dołączeniem do zespołu MediGuide w 2015 roku na stanowisko wice-prezesa ds. operacji globalnych, Kevin pełnił funkcje kierownicze w MSO International oraz funkcję dyrektora operacyjnego w InterHealth Technologies w RPA. Jako dyrektor operacyjny, kierował zespołem odpowiedzialnym za nadzorowanie międzynarodowych operacji dla wielu firm assistance na całym świecie. Podjął się również pracy agencyjnej dla AXA PPP Healthcare i był odpowiedzialny za stworzenie spółek zarządzających ubezpieczeniami i medycznym assistance w Egipcie i Afganistanie.


Kara Connor

Wice-prezes ds. działań klinicznych, MediGuide International
Jako wice-prezes ds. działań klinicznych, Kara kieruje zespołem odpowiedzialnym za kontaktowanie naszych klientów z wiodącymi na świecie placówkami medycznymi oraz udziela odpowiedzi na ich pytania medyczne. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju nowych usług w ramach grupy.

Kara ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym i medycznym. Przed dołączeniem do MediGuide, pracowała jako dyplomowana pielęgniarka w Massachusetts General Hospital. Kara pełniła również funkcję lidera strategicznego w Best Doctors, działając w segmencie operacji biznesowych, pomagając zbudować zespół kliniczny oraz lepszy przepływ informacji wspierający różne usługi, włączając usługę drugiej opinii medycznej w USA i za granicą.


Susan L Kelley

Kontroler finansowy, MediGuide International
Susan ma 30 lat doświadczenia w księgowości i audycie. W 2017 roku dołączyła do MediGuide jako kontroler finansowy. Jest odpowiedzialna za wszystkie operacje księgowe firmy, głównie skarbowe, należności, zobowiązania, operacje walutowe oraz raportowanie zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Pracowała jako dyplomowana księgowa w różnych branżach, włączając międzynarodowe towarzystwa ubezpieczeń medycznych, hotelarstwo oraz firmy zajmujące się audytem w sektorze rządowym w związku z przejmowaniem własności. Przed dołączeniem do zespołu MediGuide, sprawowała funkcję starszego kierownika ds. audytu w Speciality Audit Services, LLC. Firma ta zajmuje się nadzorowaniem procesów przejmowania własności przez skarb państwa zgodnie ze stanowym prawem własności.


Zlatka Cular

Wiceprezes regionalny MediGuide na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

Zlatka jest dyrektorem zarządzającym w branży ubezpieczeniowej z bogatym doświadczeniem w pracy na stanowisku dyrektora generalnego w nowo powstałych firmach i koncernach, dyrektora wykonawczego w różnych grupach ubezpieczeniowych oraz konsultanta ds. zarządzania w branży ubezpieczeniowej. 

Zanim dołączyła do MediGuide, była dyrektorem wykonawczym i dyrektorem generalnym w dużych międzynarodowych grupach ubezpieczeniowych, takich jak UNIQA, Groupama, AXA, VIG i MetLife. Jako dyrektor generalny ułatwiła transformację firmy podczas dwóch fuzji i przejęć w Chorwacji i Rumunii dla VIG i AXA. W UNIQA opracowała i wdrożyła nowe produkty ubezpieczeniowe oraz najlepsze praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Założyła również i z sukcesem prowadziła własną firmę ubezpieczeniową.

Zlatka mieszkał na dwóch kontynentach, mówi w sześciu językach i ma tytuł MBA z Florida State University College of Business.David Spinale 

Wiceprezes Regionalny (VP), MediGuide Ameryka Północna

David ma ponad 25 lat doświadczenia w budowaniu i kierowaniu sprawnie działającymi organizacjami sprzedaży i marketingu oraz promowaniu doskonałości usług w międzynarodowych firmach świadczących usługi medyczne, startupach technologicznych i światowej sławy akademickich ośrodkach medycznych.

W firmach Corista i lifeIMAGE kierował strategiami wejścia na rynek dla pionierskich, dostarczanych w chmurze rozwiązań w zakresie cyfrowej patologii i radiologii, które ułatwiają globalną współpracę lekarzy w medycznych centrach doskonałości. W Massachusetts General Hospital był dyrektorem międzynarodowego programu Teleradiologii MGH oraz dyrektorem głównego laboratorium obrazowania badań klinicznych MGH Radiology. Pełnił również funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych w USA w firmie Best Doctors.

David posiada tytuł licencjata w zakresie zarządzania biznesem z Bridgewater State University oraz MBA z Suffolk University.Jayesh Rajdev

Dyrektor zarządzający i współzałożyciel, MediGuide India
Jayesh ma ponad 15-letnie doświadczenie w reasekuracji, głównie w obszarze innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w regionie Azji Południowej. Jego specjalizacja obejmuje projektowanie i strukturyzację różnych produktów ubezpieczeniowych, które są nowością na rynkach Azji Południowej i są intensywnie wspierane przez reasekurację.

Jako czwarte pokolenie specjalistów ds. ubezpieczeń w rodzinie, Jayesh wnosi do MediGuide dogłębną wiedzę i doświadczenie na intensywnie rozwijającym się indyjskim rynku ubezpieczeniowym i jest odpowiedzialny głównie za rozwój biznesowy na tym rynku. Jest również członkiem stowarzyszonym w Chartered Insurance Institute w Wielkiej Brytanii.


Gus Munro

Dyrektor, MediGuide Africa
Gus wnosi do MediGuide ponad 40-letnie doświadczenie w pracy na południowoafrykańskim rynku ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jest członkiem stowarzyszonym Chartered Insurance Institute w Wielkiej Brytanii, Insurance Institute of South Africa. Jest również niezależnym pośrednikiem ubezpieczniowym dla Lloyd's w RPA.

W 1998 roku, został członkiem-założycielem oraz dyrektorem wykonawczym w notowanej na johanesburskiej giełdzie, firmie Glenrand MIB Limited - jednej z największych spółek zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym w RPA. Był odpowiedzialny za rozwój nowej grupy biznesowej, koncentrującej się na pięciu agencjach ubezpieczeniowych. W 2006 roku, sprzedał agencje i dołączył do Travel Insurance Consultants, specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń podróżnych - kolejnej firmy, którą założył w 1998 roku. W 2014 roku, wraz z synem, rozpoczął działalność w rodzinnej spółce zajmującej się ubezpieczeniami osobowymi i medycznymi Praesidio Risk Managers, która jest udziałowcem MediGuide Africa.


Enrique Blanco

Rozwój biznesu, Ameryka Łacińska, MediGuide International
Enrique ma ponad 30-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach i usługach finansowych, pracując w firmach takich jak: Citibank, AIG, Credit Agricole oraz Chubb Insurance. Ukończył podyplomowe studia w dziedzinie marketingu strategicznego na uniwersytecie w Georgetown.

Enrique specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, ubezpieczeniach zdrowotnych, osobowych oraz ubezpieczeniach na życie. Dzięki swojej rozległej znajomości rynku ubezpieczeniowego i brokerskiego w Ameryce Łacińskiej, oraz specjalizując się w alternatywnych formach dystrybucji produktów biznesowych, skutecznie wspiera i kieruje przyszłym wzrostem MediGuide na rynkach Ameryki Łacińskiej.


Wojciech Dzieżyc

Rozwój biznesu, MediGuide Poland
Wojciech ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie produktów ubezpieczeniowych dla biznesu i służby zdrowia w Polsce. Dołączył do MediGuide w 2017 roku. Zaangażowany w tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych na polskim rynku, nadzoruje działalność MediGuide w Polsce, koncentrując się na rozwoju biznesu.

Wojciech wnosi rozległą wiedzę na temat polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz doświadczenie związane z usługą drugiej opinii medycznej, które zdobył pracując w Polsce z pacjentami chorymi na raka. Wojciech ukończył studia na wydziale Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Szkole Biznesu National Louis University oraz Biznes Międzynarodowy na University of Wollongong.


Amelia Yang

Dyrektor regionalny, Azja, MediGuide International
Amelia jest starszym specjalistą z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i medycznej. Przed rozpoczęciem pracy w MediGuide, pracowała w wielu spółkach z listy Fortune 500. Wśród nich : CPIC Allianz Health (towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych), Cigna (dostawca planów i usług medycznych), AIG (towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i osobowych) oraz China Life (towarzystwo ubezpieczeń na życie).

Do jej funkcji należały: rachunek zysków i strat, tworzenie nowych produktów, marketing i komunikacja, pozycjonowanie produktów, branding i promocja, projektowanie procesów operacyjnych w biznesie cyfrowym, zarządzanie kanałami biznesu oraz siecią dostawców. Amelia wprowadza do grupy szeroką sieć kontaktów ze środowiska medycznego.


Shamal Smith

Dyrektor, MediGuide Australia
Shamal posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie strategii i przywództwa w międzynarodowych spółkach ubezpieczeniowych w tym AIG oraz Oman Insurance. Specjalizując się w dziedzinie alternatywnych kanałów dystrybucji oraz posiadając dogłęną wiedzę na temat branży usług finansowych, Shamal jest dobrze przygotowany do przewodzenia przyszłemu rozwojowi MediGuide na rynkach Australii i Nowej Zelandii.

Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Chartered Institute of Marketing UK, dyplom z zakresu pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych oraz jest licencjonowanym aktywnym brokerem ubezpieczeniowym Qualified Practising Insurance Broker (QPIB) zrzeszonym w krajowym towarzystwie brokerów ubezpieczeniowych National Insurance Brokers Association (NIBA). Shamal posida również uprawnienia zawodowe Senior Associate Certified Insurance Professional (CIP) nadawane przez australijsko-nowozelandzki instytut ANZIIF (Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance).Closest to the cure