บริการให้คำปรึกษา ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์
ที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์การดูแลสุขภาพ

ที่เมดิกายด์(MediGuide) เราเข้าใจคุณ หลายคนมีประสบการณ์ส่วนตัวและเข้าใจว่าผลการวินิจฉัยของแพทย์ที่ร้ายแรงหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตของท่านนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก ในทำนองเดียวกัน การตัดสินใจของท่านหลังจากการวินิจฉัยครั้งแรกนั้น อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านเป็นอย่างยิ่ง การได้รับความเห็นที่สองทางการแพทย์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ท่านเข้าใจสภาพความเจ็บป่วยของท่านได้ดีขึ้นแล้ว แต่จะช่วยให้ท่านเข้าใจทางเลือกในการรักษาที่ท่านมีด้วย

คุณกังวลว่าจะทำให้แพทย์ของคุณขุ่นเคืองใจหรือไม่?

คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะศึกษารายละเอียดสินค้าและบริการที่หลากหลายก่อนที่จะทำการซื้อสิ่งที่สำคัญ แต่ในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเขา พวกเขาไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะขอรับความเห็นที่สองทางการแพทย์ การเปรียบเทียบคำแนะนำทางการแพทย์นั้นไม่เกี่ยวกับการไม่เชื่อใจแพทย์ของท่าน และไม่ได้เป็นการปฏิเสธสภาพปัญหาของท่าน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น แพทย์จำนวนมากยอมรับว่าความเห็นที่สองทางการแพทย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า นอกจากนี้มันยังจะช่วยให้คุณมั่นใจและสุขใจที่คุณทราบว่าคุณได้ทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าผลการดูแลสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักนั้นจะออกมาดีที่สุด

ทำไมต้องเลือกเมดิกายด์(MediGuide)?

เมื่อแพทย์วินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพ คุณต้องการคำตอบที่ชัดเจน คุณต้องการคำแนะนำจากแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศจากศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับโลก บริการความเห็นทางการแพทย์ที่สองระยะไกลของเราหมายถึงการไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์-การเข้าถึงอย่างรวดเร็วในการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับท่านหากท่านยังไม่แน่ใจขอให้ท่านพิจารณาว่า 97% ของกรณี ที่เราได้ประเมินเฉพาะในปีค.ศ.2018 ทุก 5% ของกรณีทั้งหมดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย และ 84% ของกรณีเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนทางเลือกในการรักษา

4 ประเทศ

มีการดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศ

ให้บริการลูกค้าใน 152 ประเทศ

สมาชิกจำนวนกว่า 10 ล้านคน

 


บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ของท่านเกิดขึ้นทางไกล ซึ่งหมายความว่าการประเมินจะถูกดำเนินการไม่เพียงแต่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเท่านั้น แต่ทำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับโลก ศูนย์การแพทย์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยทางการแพทย์, การรักษาที่ทันสมัยและคุณภาพโดยรวมของผลปฎิบัติการทางคลินิกของพวกเขา

 

ใกล้เคียงการรักษาที่สุด